De naam acupunctuur, géén accupunctuur!, is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent
en punctura, wat steken betekent.
In het Chinees heet het Zhen-jiu, waarmee prikken en verwarmen wordt aangegeven.

Het is een geneesmethode, die reeds duizenden jaren oud is en slechts een
deel vormt van de traditionele Chinese geneeskunde.
Deze onderscheidt twee behandelingsmethodieken:

1. Uitwendige behandelingsmethode
Hieronder vallen acupunctuur, acupressuur, moxibusie,
massage, badtherapie, gymnastiek en ademtherapie.

2. Inwendige behandelingsmethode
Hieronder vallen farmaca, dieet en meditatie.

De acupunctuur neemt hierbij een centrale plaats in. Het is een geneeskundig denken,
dat op het hoogtepunt van de Chinese beschaving circa 4000 jaar geleden,
zijn regels heeft opgeschreven en zijn waarnemingen heeft genoteerd in een volmaakt samenhangend en indrukwekkend geheel.

Twintig eeuwen lang hebben deze gedachten en deze regels bijgedragen aan het voortbestaan
van de reusachtige menselijke gemeenschap in China.

Acupunctuurtherapie , meestal kortweg acupunctuur genoemd, is dus een oeroude Aziatische
geneeswijze, waarvoor, in verband met bekend geworden successen, in het buitenland thans ook belangstelling is ontstaan.

Vooral over de effecten op pijn, tonusredulatie, bloeddoorstroming en vegetatieve reacties zijn talloze publicaties verschenen.

Therapie in de acupunctuur berust altijd op het herstellen van
het energetisch evenwicht in het lichaam als geheel en op de inwerking
op een bepaald gebied waar de klachten gelocaliseerd zijn.

De acupunctuurtherapie is dus HOLISTISCH (gericht op de patient in zijn totaliteit).

Daarom worden z.g. locale punten en punten op afstand, de z.g. distantpunten, geprikt.
Hierdoor wordt de gehele persoon behandeld, dus de zieke, en niet alleen de ziekte.
Je ziet dan ook vaak, dat de zieke zich beter gaat voelen, “zich beter in z’n vel voelt”,
terwijl de klacht nog even erg is. Dit is dan vaak het begin van de verbetering.

Klik op deze link op een voorbeeld van een patient behandeld met acupunctuur te zien: Patient met Dystonie