Onderstaand vind u een lijst met veel voorkomende neurologische aandoeningen, goed behandelbaar met acupunctuur.

Let op, dit is geen volledig overzicht. Neem contact op om te bespreken of uw klacht behandeld kan worden met acupunctuur.

1. Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • Lage rugklachten:
  spit, pseudoradiculair, postlaminectomie,
  spondylarthrosis
 • Cervicobrachalgiën (nekpijn, schouderpijn en bursistis)
 • Epicondylitis (tennis-elleboog en golfers-elleboog)
 • Kniepijn (arthrose)
 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • R.S.I
 • Craniomandibulaire dysfunctie (kaakgewricht)

2. Hoofdpijn
Migraine, spanningshoofdpijn (spier en psychische) , post-traumatisch, clusterhoofdpijn, en dergelijke

3. Trigeminusneuralgie
Aangezichtspijn

4. Postherpetische neuralgie
Pijn t.g.v. gordelroosinfectie

 • Acute infectie
  vaak frappant succes op pijn
 • Chronisch
  vaak tevens succesvol behandeld

5. Post stroke aandoeningen
Ontstaan na een herseninfarct of hersenbloeding. Onder andere halfzijdige verlamming, spraakstoornissen (afasie)

6. Subtotale dwarslaesies

7. Poly-neuropathiëen 

8. Neuromusculaire aandoeningen

9. Diffuse klachten
Hierbij worden geen laboratoriumafwijkingen gevonden. Zoals bij

 • M.E. (chronisch vermoeidheidssyndroom – C.V.S.)
 • Chronisch Regionaal Pijn Syndroom (CRPS / Sudèckse dystrofie)
 • Post (= late) whiplashsyndroom.

10. Therapieresistente bewegingsstoornissen
(b.v. segmentale dystonie of myoclonus en ziekte van Parkinson)
Behandeling gaat via combinatie van schedelacupunctuur en lichaamsacupunctuur

11. Hypertonie (verhoogde spierspanning)
Zoals bij M.S., A.L.S. en de Lateraal Sclerose.

12. Conversieve verlammingen
(met psychische oorzaak)

13. Blaasfunctiestoornissen
(bv. incontinentie en retentie)

14. Burn-out syndroom

15. Vermoeidheidsklachten
bij onder andere Lyme en Pfeiffer en CVS syndroom

16. Bellse Parese (Perifere aangezichtsverlamming)

17. Slaapstoornissen

18. Chronische hik-klachten